Bestuur

Bestuur
Voorzitter – Iris Visser
Penningmeester – Wiebe Visser
Secretaris РChristina Boonstra (ook vrijwilligerscoördinator)

Doede Deinum (wedstrijdsecretariaat: 06 – 14 853 652)
Gerke Stegenga (materiaalbeheer)
Ester Huitema (vrijwilligerscoördinator en webmaster)

bereikbaar via secretaris@kvdtg.nl