Selectie DTG 3 / Midweek

 

IMG 5476

DTG 3 - Midweek 1; v.l.n.r., v.b.n.o., Erik Breemer, Fokke Tuinier, Jaap-Jan Tichelaar, Marten Deinum, Richard Feenstra, Gerke Stegenga, Anneke Huisman, Wiepkje Schaper, Welmoed Tiesema, Marjan van Rijs, Ilse de Wal, Wieke de Jong-Grafhorst. Op de foto ontbreekt coach en trainer Aukje Spoelstra.