Uw persoonsgegevens worden door DTG met zorg bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De vereniging bewaart uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van een spelerskaart bij de bond, het verzenden van nieuwsbrieven, het factureren van de contributie, de onderlinge contacten, benadering van vrijwilligers en niet nader genoemde vereniging gerelateerde activiteiten.Het bestuur is verantwoordelijk en heeft de uitvoerende taken en het gegevensbeheer toevertrouwd aan het secretariaat, de penningmeester en de jeugdcommissie.

Tenslotte bewaart DTG separaat adressen van oud-leden en vrijwilligers voor het organiseren van een eventuele reünie. Voor meer informatie of adreswijzigingen neemt u contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.