Sportsponsoring: sympathieke dynamiek

Sportsponsoring is een nog altijd zeer sympathiek instrument waarmee u uw communicatiestrategie kunt ondersteunen. Het stelt u immers in staat om uw bedrijfsnaam, product of dienst dynamisch te presenteren, terwijl u tevens een belangrijke rol speelt als supporter van Korfbalvereniging D.T.G. Er is sprake van een wederzijds voordeel. Korfbalvereniging D.T.G. beseft dat maar al te goed. “voor wat, hoort wat” zogezegd. 

Verenigingsbeleid = sponsorbeleid

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor Korfbalvereniging D.T.G. is dat niet anders.
Wij zetten uw sponsorbijdragen daarom in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de gehele korfbalvereniging . Zo streven wij er bijvoorbeeld voortdurend naar om het “clubkader” optimaal te begeleiden. Maar ook tastbare zaken zoals een verzorgde, moderne accommodatie worden mede betaald uit sponsorgelden. 

Het sponsorbeleid beoogt dus een samenwerking waarbij zowel u, als korfbalvereniging D.T.G. voordelen behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Omdat er diverse sponsormogelijkheden zijn komen we graag een keer bij u langs, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met de sponsorcommissie van k.v. DTG. Dit kan rechtstreeks bij één van de leden van de sponsorcommisie.