Wat is een club van 50?
De club van 50 is een persoon, bedrijf of een groep mensen (bijvoorbeeld een team) die DTG een warm hart toedraagt en de club financieel willen steunen. Je kunt een jaar lid worden van de club van 50 door een bijdrage van € 50,-.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan korte eenmalige projecten ten behoeve van de korfbalvereniging, die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kan je denken aan verbouwing van de kantine, nieuwe kleding, nieuw materiaal, nieuwe ballen, een donatie voor een jubileum e.d.

 

Wie bepaalt wat met het geld gebeurt?
Een keer per jaar wordt door de club van 50 een vergadering belegd met als doel een bestemming te bepalen voor binnengekomen geld van de club van 50. Het kan ook zo zijn dat er aan meerdere projecten geld wordt besteed. Het is de bedoeling dat er elk jaar voor een andere activiteit, ter ondersteuning van de vereniging wordt gekozen. Iedereen kan suggesties doen voor een project. Het gekozen project(en) wordt besproken met het bestuur.

 

Hoe wordt het geld beheerd?
Het geld wordt beheerd op de rekening van DTG door de penningmeester van de vereniging. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd.

 

Wie kunnen er lid zijn van de club van 50?
Uiteraard de leden en oud-leden van DTG, maar ook ouders van (jeugd)leden. En natuurlijk iedereen die DTG een warm hart toedragen. Natuurlijk kunnen ook sponsors lid worden.

Wat krijgt u hiervoor terug? 
Vermelding van je naam, de naam van je bedrijf of team op het bord van de club van 50 in De Tuke Hoeke  (kantine). En natuurlijk een vermelding op de website (www.kvdtg.nl). 
Alle tekst wordt uitgevoerd in DTG groen.

 

Hoe lid worden

Je kunt lid worden door het opgaveformulier hier te downloaden, in te vullen en in te leveren bij Marjan Gijzen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).  Je ontvangt vervolgens een factuur. Als het bedrag van € 50,- is betaald, wordt er een bordje gemaakt en opgehangen.