DTG Selectie

Oktober 2019
Trainer selectie en coach DTG 1: Albert Wagenaar (ontbreekt op de foto)
Coach DTG 2: Anita Sierdsma
Sander Osinga
Douwe Deinum
Jorian Visser
Jasper Huisman
Doede Deinum
Rob Jissink
Jouke Wiebe Visser
Jacob Baart
Mark de Vries
Jurjen Stegenga
Michelle Dijkstra
Iris Visser
Renske Faber
Anna van der Meer
Lia Foolen
Aukje Spoelstra
Mirthe Visser
Else Stegenga
Rixt Visser
Karlijn den Os