Contact

ADRES
Sportveld en kantine DTG: Meerenstein 1 – Wijckel

BESTUUR
Trientsje Aukema – voorzitter@kvdtg.nl
Christina Boonstra – secretarisdtg@gmail.com
Wiebe Visser – penningmeesterdtg@gmail.com

Doede Deinum – wedstrijdsecretariaat: 06 – 14853652
Iris Visser – algemeen lid
Gerke Stegenga – algemeen lid
Ester Huitema – algemeen lidWedstrijdverslagen naar: wedstrijdverslag@kvdtg.nl