Contact

Adres veld
Sportveld en kantine
Meerenstein 1
8563 AV Wijckel


Adres zaal
Sporthal De Trime
Herman Gorterstraat 5
8561 BR BALKBestuur
Trientsje Aukema – voorzitter@kvdtg.nl
Miranda Visser – secretarisdtg@gmail.com
Jitske Buwalda – penningmeesterdtg@gmail.com
Iris Visser – wedstrijdsecretariaat (jeugd en senioren): 06 – 28780519
Gerke Stegenga – algemeen lid
Jochum Oenema– algemeen lid

Postadres
KV DTG
p/a Dokter Hattinkstraat 23
8563 AC
Wijckel

Wedstrijdtenue

Wij spelen met een wit shirt met een groen broekje/rokje.

Wedstrijdverslag? Mailen mag naar: wedstrijdverslag@kvdtg.nl