DTG 3 / Midweek 1

Seizoen 2022-2023

Van links naar rechts, van boven naar beneden;

Boven: Marjan Gijzen (trainer & coach), Jorian van Rijs, Nynke Schaper-IJkema, Erik Breemer, Marten Deinum, Mirjam de Gier, Richard Feenstra.
Onder: Arnoud van de Beek, Jantine Kempenaar, Wiepkje Schaper, Sylke Veenstra, Erica Hidding, Gerke Stegenga.
Jogchum Oenema ontbreekt op de foto.

© foto door Miranda Visser