DTG 3

Marjan Gijzen (trainer), Richard Feenstra, Marten Deinum, Arnoud van de Beek, Gerke Stegenga, Erik Bremer,
Jeannet Visser, Anneke Huisman, Erica Hidding, Mirjam de Gier, Wiepkje Schaper en Wieke Poelstra (Willem Jan Stegenga ontbreekt).