DTG Selectie

Seizoen 2022-2023

Van links naar rechts, van boven naar beneden;
Boven; Anita Sierdsma (coach), Mark Nijhof, Jorian Visser, Rob Jissink, Jesse Groeneveld, Willem Jan Faber, Jouke Wiebe Visser, Kars Romijn, Jurjen Stegenga, Doede Deinum,
Onder; Anna van der Meer, Jitske Walda Haagsma, Rixt Visser, Else Stegenga, Lia Foolen, Aukje Spoelstra, Silke Oenema, Brecht Stegenga, Nynke de Gier, Oeds Baart.

Op de foto ontbreken Renske Faber, Iris Visser, Krijn Steunebrink, Sander Osinga, Mirthe Lyklema-Visser, Mirjam de Gier (coach) en Laurens Meinsma (trainer & coach).

© foto door Miranda Visser.