Corona update (3)

Beste spelers, sponsoren en supporters van DTG,

Het Corona-virus heeft ook op ons als sportvereniging zijn invloed.

De afsluiting van het seizoen is enerzijds ‘simpel’ en anderzijds ‘ingewikkeld’. De wedstrijden zijn niet gespeeld, er is geen afronding van de competitie en we kunnen niet met elkaar terugkijken op het seizoen. En zo lopen ook vergaderingen op andere wijze dan gebruikelijk. Het bestuur vergadert via de virtuele mogelijkheden en de app-berichten vliegen als korfbalballen door het veld.

Het is vervelend voor iedereen dat het leven anders gaat dan we gewend zijn. Dat we niet kunnen sporten of gezellig bij elkaar zitten. Tegelijkertijd weten we elkaar te vinden en op creatieve wijze elkaar uit te dagen op sportieve wijze. Gesprekken en contacten via de app, Skype of welk andere wijze dan ook.

Voor onze sponsoren is er mogelijk nog een andere impact. Jullie zijn er altijd voor ons en op deze wijze willen we jullie laten weten dat we ook met jullie meeleven.

De coronacrisis is een hard gelag voor velen, en we kunnen met z’n allen niet anders dan duimen (draaien) en hopen dat de gevolgen voor ieders gezondheid en portemonnee zo klein mogelijk blijven

Hierna volgen de belangrijkste zaken puntsgewijs:

Oud papier
In mei wordt er geen oud-papier opgehaald maar er is wel een mogelijkheid om het oud-papier uit de garage of schuur te krijgen. Vanaf woensdag 6 t/m maandag 11 mei staat er een container bij gebouw Irene waarin het oud-papier gebracht kan worden. We zijn hier erg blij mee en een woord van dank aan het bestuur van gebouw Irene is dan ook zeker op zijn plaats.

Zaalcompetitie (besluit KNKV)
Stand is eindstand
In het top- en wedstrijdkorfbal, dus voor het 1e en 2e team in de zaalcompetitie geldt dat de momenteel bereikte stand als eindstand telt. Daarbij treedt de promotie- en degradatieregeling in werking.

Veldcompetitie (besluit KNKV)
Beschouwd als niet gespeeld
De gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft – of iets meer – afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten.

Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Bestuurszaken

Bestuur behandelt alleen lopende zaken en stelt ingrijpende beslissingen waarvoor besluitvorming door ALV noodzakelijk is zo veel mogelijk uit.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Statutair zijn we verplicht om binnen 6 maanden na sluiten van het boekjaar een ALV te organiseren. Deze hebben we voor nu gesteld op d.d. 23 juni 2020. Mocht het wegens het C-virus niet mogelijk zijn om een ALV te houden binnen de termijn, dan onderzoekt het bestuur wat wel mogelijk is om ons te houden aan de juridische verplichtingen. Hierin en hierbij is de KNKV ook ondersteunend met ‘raad en daad’.

Trainer selectie

Omdat er geen wedstrijden meer gespeeld zijn, is er ook een abrupt einde gekomen aan de trainingen. Albert Wagenaar heeft in het najaar van 2019 aangegeven dat dit zijn ‘laatste jaar bij DTG’ als trainer zou zijn.

Een woord van dank voor alles wat hij heeft bereikt is zeker op zijn plaats en te zijner tijd zal ook passend afscheid van hem worden genomen.

Dit betekent dat de technische commissie (Freddie Visser & Oeds Baart) aan de slag zijn gegaan. En vlak voordat het C-virus uitbrak kwam het prachtige bericht dat Hans Harder uit Lemmer bereid is om als trainer/coach van de selectie aan te treden. Ook Hans zullen we te zijner tijd welkom heten.

En last but not least een dankwoord aan de technische commissie die in samenspraak met de selectie ervoor gezorgd heeft dat er geen ‘pine yn’e búk’ is ontstaan. Het is fijn dat er bijtijds een opvolger is gevonden. 

Evenementen en acties

  • De sûkerbôlle-actie wordt verzet, zo mogelijk naar dit najaar.
  • Oud-papier kan in mei bij gebouw Irene gebracht worden. Met dank aan het bestuur van gebouw Irene dat we daar onze container mogen stallen.
  • Afsluiting van het seizoen wordt gedaan tijdens de ALV wanneer dit mogelijk is. Informatie hierover komt zodra we hier meer zicht op hebben.
  • Zet in je agenda: START seizoen 2020-2021 is 22 augustus met een ZOMERFAIR. We hopen dat we dan met een prachtige start en veel activiteiten er een mooi feest van kunnen maken. Ook hierover volgt later meer concrete  informatie.
  • Omdat er niet in groepsverband getraind kan en mag worden, stelt het bestuur de korfbalpalen en korven ter beschikking voor de zomerperiode. Wie dus voor de komende periode een korf en paal wil lenen om balvaardig te blijven, mag een telefoontje naar Gerke Stegenga doen (06-18772217). Hier geldt: ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Hartelijke groet van het bestuur van DTG